หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สมัครเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 065221E

<
>

ETH

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะทำงานในการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือสาขาการโรงแรมในประเทศออสเตรเลียหรือในต่างประเทศ นักเรียนจำเป็นในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาเพื่อที่จะสามารถประสบความสำเร็จในวิชาชีพหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดาวน์โหลดใบปลิว  

หลักสูตรนี้จะช่วยนักเรียนในการพัฒนาความรู้พื้นฐานและทักษะ
โดยการให้โอกาสพวกเขาในการฝึกบางส่วนของสถานการณ์
และความต้องการทางภาษา สิ่งนี้จะช่วยในการพัฒนา
แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ETH

วัตถุประสงค์หลักสูตร

หลังจบหลักสูตรนี้ ผู้จะมีความมั้นใจเพิ่มขึ้นในการให้บริการ
ลูกค้าในด้านการสื้อสารภาษาอังกฤษรวมถึง
 • ภาษาอังกฤษเพื้อการโรงแรม
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเกินทางและการท่องเที่ยว
 • ความคล่องแคล่วในการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้า
 • การติดต่อทางโทรศัพท์และสอบถามข้อมูล
 • การติดต่อสถานที่ทำงาน
 • การจัดการกับข้อร้องเรียน
 • การสั่งซื้อสินค้า
 • หน้าที่แผนกต้อนรับ
 • อธิบายเปรียบเทียบและส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก
 • สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม
 • การหางาน ( การทำหนังสือสมัครงาน ทักษะการสัมภาษณ์งานและอื่นๆ)

ETH

การประเมินผล

นักเรียนจะได้รับการประเมินผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารวมถึง
 • งานด้านการตลอด
 • งานประวัติศาสตร์
 • งานภูมิศาสตร์
 • ในการมอบหมายงานการท่องเที่ยว
 • หางาน
 • งานเขียนใบสมัครงาน
 • ชมเมือง
 • งานหาสถานที่พัก
 • การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
 • บทบาทและสถานการณ์

ETH

คุณสมบัติผู้สมัคร

ภาษาอังกฤษในระดับกลางตอนปลายจนถึงระดับสูง


ฟรีแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ www.apc.edu.au/pat


ระยะเวลาหลักสูตร

วีซ่านักเรียน 1-5 สัปกาห์
วีซ่าทำงาน 1-24 สัปดาห์
วีว่านักท่องเที่ยว 1-12 สัปดาห์

ดาวห์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร  

Application Fee$ 200
Material Fee + Textbook$ 90 (per level)
Tuition Fee$ 345 (per week)
Textbook Fee$ 80 (each new level)
STUDENT VISA HOLDER - ETH
DescriptionFees (AUD$)
Click here for other applicable fees

Application Fee$ 100
Material Fee + Textbook$ 90 (first level)
Tuition Fee$ 300 (per week)
Textbook Fee$ 80 (each new level)
NON STUDENT VISA HOLDER - ETH
DescriptionFees (AUD$)
Click here for other applicable fees

ค่าเรียนรวม
 • ฟรีการใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมล์
 • ฟรีชั้นเรียนเสริมช่วยพัฒนาทักษะ อาทิ การสนทนา สันทนาการ การเขียน และชั้นเรียนสำหรับเตรียมตัวสอบ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนนานาชาติ (OSHC) สำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น -กรุณาติดต่อสอบถาม
 • ขึ้นอยู่กับความพร้อมและระดับชั้นเรียน
 • หลักสูตรและค่าเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเราเพื่อสอบถามโปรโมชั่นล่าสุด

ETH

สถานที่

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมภาคเช้ามีเปิดสอนในเมืองเท่านั้นรูปแคมปัสและแผนที่

ETH

ข้อมูลแคมปัสที่เปิดสอนหลักสูตรนี้

 • ETH ภาคเช้า 9:00-1:15 นาฬิกา
 • วิชาเสริม 2:15-3:15 นาฬิกา
 • ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 3:15-4:15 นาฬิกา

ตัวอย่างตารางเรียน

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9:00 Test: review of previous week’s work Design an airport layout and facilities incorporating activities to do during stopovers or waiting time.  Include staffing needs Group discussion related to research results from yesterday’s CALL lesson BTN Language knowledge: responding politely to questions and requests related to airport facilities
10:00

Introduce theme: Airport departures

Use a plan of Sydney airport to give directions from one place to another e.g. from check-in to boarding
Language skills: Listening to and identifying main ideas in airport dialogues Writing a report-  review of schema then students write report related to busiest airports Leave for excursion/site visit to Sydney International terminal Language skills and knowledge review lesson
11:00Break
11:15 Give the students some scenarios related to various possible incidents at an airport and ask them to discuss solutions Language skills: reading related to air passenger rights

Guest speaker- local tourism professional.  Question and answer panel

Site visit to Sydney International terminal

Set up an airport simulation with students acting a staff and invite a General English class to act as passengers

12:15 The students choose one scenario and write an email to their boss explaining what happened CALL: research related to major international airports
13:15Break
14:15 to 15:15 OPTION CLASSES. Students choose one option and attend the same class all week
Conversation class (Beginners to Pre-Intermediate)
Conversation class (Intermediate to Advanced)
Media Club
Writers' Workshop (Beginners to Pre Intermediate)
Writers' Workshop (Intermediate to Advanced- includes Business English)
Self Access Option (includes Assisted Self Access, Singing Club and CALL)
15:15 to 16:15 Computer Assisted Language Learning (CALL), email, internet

ตัวอย่างตารางภาคค่ำ

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9:00 Weekly Test- review of lexis, functions and skills from previous unit CALL (Computer Assisted Language Learning) Language software or internet tasks
10:00 Theme:
Family and Friends
Survey Skills:
Listening and speaking, key words and information
Dictagloss:
Text reconstruction
Grammar focus:
Reference items, pronouns
11:00Break
11:15 Function Practice: Asking for and giving Information Dictagloss:
Text reconstruction
Grammar focus:
Reference items, pronouns
12:15 Lexical Areas:
Occupations, Nationalities, Numbers
Dictagloss:
Text reconstruction Grammar focus: Reference items, pronouns
13:15Break
14:15 to 15:15 OPTION CLASSES. Students choose one option and attend the same class all week
Conversation class (Beginners to Pre-Intermediate)
Conversation class (Intermediate to Advanced)
Media Club
Writers' Workshop (Beginners to Pre Intermediate)
Writers' Workshop (Intermediate to Advanced- includes Business English)
Self Access Option (includes Assisted Self Access, Singing Club and CALL)
15:15 to 16:15 Computer Assisted Language Learning (CALL), email, internet